(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

املاک و امور ثبتی

از اهم فعالیت های این مشاور در زمینه راه و شهرسازی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

-نقشه برداری عرصه واعیان روستاهای شهرستان کوهدشت

-خدمات نقشه برداری تهیه نقشه عرصه واعیان جهت تهیه طرح هادی روستاهای شهرستان سلسله

-انجام خدمات نقشه‌برداری تهیه نقشه ثبتی شهرستان بنارویه

-خدمات نقشه برداری روستای شهرستان پلدختر

-انجام خدمات نقشه برداری ثبتی-لارستان

-انجام خدمات نقشه برداری طرح هادی وثبتی توپوگرافی شهرستان جهرم

-نقشه برداری شهرستان تفرش

-نقشه برداری روستاهای شهرستان آذربایجان شرقی

-نقشه برداری روستاهای کوهدشت

-نقشه برداری شهرستان شازند

-عملیات نقشه برداری روستای سلطان آباد

-انجام خدمات نقشه برداری طرح هادی وثبتی.توپوگرافی شهرستان مزایجان

-نقشه برداری روستای ابراهیم اباد ازتوابع شهرستان ری

-نقشه برداری طرح هادی وثبتی .توپوگرافی شهر وراوی

-خدمات نقشه برداری طرح هادی وثبتی . توپوگرافی-قیر و کارزین

-خدمات نقشه بر داری طرح هادی وثبتی.تپوگرافی شهر بوانات

-جانمائی، ممیزی و ایجاد پایگاه داده جغرافیایی موقوفات و بقاع متبرکه استان تهران

-جانمایی و ممیزی ایجاد پایگاه داده جغرافیایی شهرستان دماوند

-جانمایی و ممیزی ایجاد پایگاه داده جغرافیایی شهرستان لواسان

-ممیزی املاک ومستاحدثات و ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی شهر گلپایگان

-تهیه نقشه کاداستر با استفاده ازپهپاد شهر یزد

-کاداستر با پهپاد و ایجاد پایگاه جغرافیایی شهرستان پردیس

-نقشه برداری موقوفه عبدالغفور لله باشی

-نقشه برداری شهرستان زرندیه