(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

خدمات

ما موسسان گروه مهندسین مشاور نقش نگاران توسعه با توکل به خداوند متعال و سعی و تلاش خود در پناه راهنمایی های اساتید بر آن شدیم تا مجموعه ای کامل و موثر از افراد با تجربه و تجهیزات مدرن نقشه برداری ،فتوگرامتری و GIS را گرد هم آوریم و با توجه به زمینه های مستعد کشور عزیزمان ایران همراه و با کمک سایر بزرگان این علم به ارائه خدمات در تمامی زمینه های نقشه برداری ،فتوگرامتری و GIS بپردازیم و بدین سان گامی هر چند ناچیز در رسیدن به اهداف مقدس پیشرفت و توسعه ایران برداریم.

نقشه برداری هوایی یا تهیه نقشه از تصاویر اخذ شده هواپیما،یکی از زمینه های اصلی فعالیت مهندسین مشاور نقش نگاران توسعه می باشد.از تهیه تصویر مناسب تا مرحله GIS Ready همگی جزو خدمات این مهندسین مشاور محسوب می گردند.کار عکسی،ایجاد نقطه کنترل زمینی،مثلث بندی و تهیه مدل،تبدیل،کارتوگرافی و تمامی مراحل وابسته به تهیه و تبدیل فتوگرامتری،به صورت روزمره در پروژه های نقش نگاران توسعه انجام و با سیستم کنترل کیفیت موجود در شرکت،سعی می گردد که دقت،سرعت و کیفیت این خدمات روز به روز افزایش یافته و با نرم افزارها و دانش روز همراه گردد.