(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

پهپاد

با افزایش و عمومیت یافتن پهپادهای فتوگرامتری،کاربرد این وسایل در نقشه برداری برد کوتاه به شدت افزایش یافته است.با عنایت به اینکه پهپادها،پیچیدگی مراحل کاری و اداریه پرواز با هواپیما را ندارد و تقریبا با یکسری مراحل اداره ساده قابلیت اخذ مجوز پرواز را دارا می باشند، بخش فتوگرامتری شرکت، پرواز و تهیه تصاویر با پهپاد را در بسیاری از پروژه ها به کار برده است.تمامی مراحل تهیه نقشه به وسیله پهپاد، اعم از پرواز و تهیه تصاویر تا ترسیم،کارتوگرافی و اصلاح نقشه نهایی، در بالاترین سطح خود در کشور،توسط این مهندسین مشاور انجام می گیرد.