(021) 26300608-9
info@nnt-co.com

سیستم اطلاعات جغرافیایی

تهیه و تدوین سیستم های اطلاعات جغرافیایی،ابزار مهم و اساسی جهت مدیریت بر اطلاعات و تصمیم گیری در مورد تمامی رویدادها می باشد.مدیریت و کنترل بر پروژه ها از طریق جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات،هدایت سرمایه گذاری ها در زمینه ها و مکان های مناسب،کمک به فرآیند تصمیم گیری مدیران در تمامی مراحل و ....مواردی می باشد که به صورت کاملا عملی و اجرایی توسط این مهندسین مشاور به انجام رسیده و به صورت روز مره مورد استفاده قرار می گیرند.علاوه بر GIS،نقشه نگاران توسعه به عنوان یکی از بروزترین شرکت های کشور در زمینه های WEB GIS و همچنین سیستم اطلاعات جغرافیایی سه بعدی تحت وب،به ارائه خدمات پرداخته است.